הילדים שותפים מלאים בהצגה

הצגות לגנים בשיטה מיוחדת