top of page

ההצגה - שערי ניקנור הוצגה בגן הכלנית בכפר סבא


ההצגה 'שערי ניקנור' הוצגה היום ע"י הרב-גן מנחם כהן בגן הכלנית בכפר-סבא. מטרת ההצגה - לחשוף את הילדים לסיפור בניית המקדש, הכירות עם עולם המושגים של המקדש, הכנה ל-ט' באב והעמקת היכולת להכיר ולהוקיר את האחר והשונה. הילדים הזדהו עם הסיפור ובסיום ההצגה נערך דיון משותף על הערכים בהם עסקה ההצגה.


bottom of page