top of page

השתלמויות לאנשי חינוך

במהלך השנים פיתחנו שיטה ייחודית להעברת פעילויות לגיל הרך במסגרת פעילויות 'רב-גן שראלי'.

בנוסף לפעילויות השוטפות עם ילדי הגנים ובתי הספר, אנו מקיימים גם השתלמויות המיועדות לאנשי חינוך בתחום הגיל הרך על מנת להקנות להם את הטכניקות והכלים היעילים הללו לשימושם החופשי במגוון דרכים.

במפגש נלמד על מגוון דרכים ליצירת הזדהות של הילדים עם התכנים שאנו מעבירים אליהם.

נתמקד בעיקר בשימוש בבובת-יד - שהוא כלי אפקטיבי ורב-עוצמה בחינוך לגיל הרך.

נבין את יתרונותיה הרבים של השיטה וכיצד אנו יוצרים הזדהות וקרבה אל הילדים באמצעותה.

נלמד איך להעניק לבובה חיים ולהציג אותה כדמות עצמאית בפני הילדים ולהשתמש בה כדמות מתווכת בינינו לילדים.

נלמד איך מדברים מהבטן - על מנת להפעיל את בובת היד ולהעניק לה חיים, בטכניקה קלה ופשוטה ליישום.

נתרגל בפועל את הטכניקה עד שתראו שגם אתם יכולים לדבר מהבטן!

נלמד כיצד להשתמש ביכולות הדרמה שלנו בכדי לנהל פעילות לגיל הרך, ומה היתרונות העצומים שיש בכך.

נלמד כיצד לאלתר ולהשתמש באימפרוביזציה, גם כאשר הכנו את הפעילות עבור הילדים מראש, ולמה זה חשוב כל-כך.

כל זה ועוד בהשתלמות המיועדת לצוותים חינוכיים ואנשי חינוך לגיל הרך.


התכנית מבוססת על השיטה היחודית שאנו משתמשים בכל פעילויות 'רב-גן ישראלי' ומציגה תוצאות מדהימות בכל יום בשטח. 
 

נשמח לפגוש גם אתכם!

אתם מוזמנים ליצור קשר בטלפון - 

054-760-9802

או למלא טופס זה

הצגות לילדים דתיים
bottom of page